LINK TO ONE OF OUR 57 MEMBER ASSOCIATIONS FOR LOCAL SUPPORT, ADVICE AND NEWS

view map
close
 • Finland
 • Norway
 • Sweden
 • Estonia
 • Russian Federation
 • Latvia
 • Denmark
 • Lithuania
 • United Kingdom
 • Netherlands
 • Ireland
 • Poland
 • Germany
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Ukraine
 • Slovakia
 • Luxembourg
 • Moldova, Republic of
 • Austria
 • France
 • Switzerland
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Serbia
 • Bosnia & Herzegovina
 • Bulgaria
 • Italy
 • Macedonia, the Former Yugoslav Republic of
 • Spain
 • Greece
 • Israel

Bulgaria

There is 1 member for the country Bulgaria:

Националната Гоше Асоциация

www.gaucher-bg.org

Нациоанална Асоциация на болните от Гоше
България, гр. София 1172, бул. "Драган Цанков" бл. 59-63, вх. 7, ет. 2, ап. 6
Bulgaria
Phone +359 888323748  or +359 878600531

Email: r.tomova@yahoo.com

Асоциацията има за цел да обедини, иформира и подпомага всички хора и български семейства - изпревени пред проблемите на болеста Гоше ! Както и да събира средства за лечение,да създава контакти с подобни организации в страната и чужбина , да запознава обществото с особеностите на заболяванията и да осъществява контакт с ръководните органи на Република България и други държани инстанции