ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ ОДНОЙ ИЗ 41 СТРАН-ЧЛЕНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕСТНЫХ НОВОСТЕЙ, СОВЕТОВ И ПОДДЕРЖКИ

Посмотреть карту
Закрыть
 • Finland
 • Norway
 • Sweden
 • Estonia
 • Russian Federation
 • Latvia
 • Denmark
 • Lithuania
 • United Kingdom
 • Netherlands
 • Ireland
 • Poland
 • Germany
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Ukraine
 • Slovakia
 • Luxembourg
 • Moldova, Republic of
 • Austria
 • France
 • Switzerland
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Serbia
 • Bosnia & Herzegovina
 • Bulgaria
 • Italy
 • Macedonia, the Former Yugoslav Republic of
 • Spain
 • Greece
 • Israel

Latvia

There is 1 member for the country Latvia:

RETO SLIMĪBU BIEDRĪBA CALADRIUS

www.caladrius.lv

RETO SLIMĪBU BIEDRĪBA CALADRIUS
S.Eizenšteina 65-36
Rīga, LV-1079
Latvija
Phone: + 371 29478281

Email: rsbc@inbox.lv

Reto slimību biedrība Caladrius dibināta ar mērķi panākt reto slimību pacientiem Latvijā līdzvērtīgas tiesības un iespējas arī pārējiem sabiedrības locekļiem, nodrošināt reto slimību pacientu stāvokļa vienlīdzību ar citām pacientu grupām valstī, kā arī sekmēt reto slimību pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanos.